LENFOMA NEDIR?


HODGKİN LENFOMA

Hodgkin Lenfoma nedir?
Hodgkin lenfoma, bağışıklık sistemindeki hücrelerde başlayan bir kanserdir. Bağışıklık sistemienfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı savaşmaktadır.
Lenfatik sistem bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Lenfatik sistem aşağıdakileri içermektedir:

 • Lenf damarları: Lenf sisteminde lenf damarları ağı bulunmaktadır. Lenf damarları vücudun tümdokuları içine dallar vermektedir.
 • Lenf: Lenf damarları lenf adı verilen berrak bir sıvı taşımaktadır. Lenf beyaz kan hücreleri, özellikle B hücreleri ve T hücreleri gibi lenfositleri içermektedir.
 • Lenf nodları: Lenf damarları, lenf nodları adı verilen küçük, yuvarlak doku kitlelerine bağlanmaktadır. Boyun, koltuk altı, göğüs, karın ve kasıkta lenf nodu grupları bulunmaktadır. Lenf nodları beyaz kan hücrelerini depolar. Bunlar, lenf içinde bulunabilecek bakteri veya diğer zararlı maddeleri yakalarlar ve yok ederler.
 • Lenf sisteminin diğer bölümleri: Lenf sisteminin diğer bölümleri tonsilleri, timus ve dalağıiçermektedir. Lenf sistemi ayrıca mide, deri ve ince barsak gibi vücudun başka kısımlarında da bulunmaktadır.

Risk Faktörleri 
Doktorlar, çoğu zaman, bir hastada Hodgkin lenfoma gelişirken diğerinde neden gelişmediğini  bilmemektedir. Ancak araştırmalar belirli
 risk faktörlerinin bir kişide bu hastalığın gelişme şansını artırdığını göstermektedir. 
Hodgkin lenfoma için risk faktörleri aşağıdakileri içermektedir:

 • Belirli virüsler: Epstein-Barr virüsü (EBV) veya insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonunun bulunması, Hodgkin lenfoma geliştirme riskini artırabilir. Ancak lenfoma bulaşıcı değildir. Başka bir kişiden lenfoma kapamazsınız.
 • Zayıflamış bağışıklık sistemi: Zayıflamış bir bağışıklık sistemine sahip olmak (kalıtımsal bir durum veya organ nakli sonrası kullanılan belirli ilaçlar nedeniyle) lenfoma geliştirme riskini artırabilir.
 • Yaş: Hodgkin lenfoma en sıklıkla 15-35 yaş arasındaki erişkin ve yetişkinler ile, 55 yaş ve üstündeki yetişkinlerde görülür.
 • Aile öyküsü: Aile üyelerinde, özellikle kız ve erkek kardeşlerde Hodgkin lenfoma veya başka bir lenfoması olan bir kişinin bu hastalığı geliştirme riski artmış olabilir.

Bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olmak kişinin Hodgkin lenfoma geliştireceği manasına gelmez. Risk faktörleri olan birçok kişi hiçbir zaman kanser geliştirmez. 
Belirtiler
Hodgkin lenfoma birçok semptoma neden olabilir:

 • Boyun, koltuk altı veya kasıkta şişmiş lenf nodları (ağrısız)
 • Alkolün etkilerine daha duyarlı hale gelmek veya alkol aldıktan sonra lenf nodlarında ağrı olması
 • Nedeni belirsiz kilo kaybı
 • Geçmeyen ateş
 • Yoğun gece terlemeleri
 • Vücutta kaşıntı
 • Öksürük, solunum zorluğu veya göğüs ağrısı
 • Geçmeyen halsizlik ve yorgunluk

Çoğunlukla bu semptomlar kansere bağlı değildir. Enfeksiyonlar veya diğer sağlık problemleri de bu semptomlara neden olabilir. 2 haftadır geçmeyen semptomları olan bir kişi, problemin teşhis ve tedavi edilebilmesi için bir doktora gitmelidir.

Tanı 
Hodgkin Lenfoma Tipleri
Eğer sizde şiş lenf nodları veya Hodgkin lenfomayı düşündüren başka bir semptom varsa doktorunuz probleme neyin neden olduğunu bulmaya çalışacaktır. Doktorunuz sizin ve ailenizin tıbbi geçmişi hakkında sorular sorabilir.
 
Size aşağıdaki inceleme ve testler yapılabilir:

 • Fizik muayene: Doktorunuz boyun, koltuk altı ve kasıklarınızı şişmiş lenf nodları açısından kontrol eder. Doktorunuz ayrıca dalak veya karaciğer büyümesi açısından da inceleme yapar.
 • Kan testleri: Laboratuvar, beyaz kan hücrelerinin sayısını, diğer hücreleri ve maddeleri kontrol etmek için  tam kan sayımı yapar.
 • Göğüs filmleri: Filmler göğüs kafesinizin içinde şişmiş lenf nodlarını veya hastalığın diğer bulgularını gösterebilir.
 • Biyopsi: Lenfomayı teşhis etmenin tek kesin yolu biyopsidir. Doktorunuz bir lenf nodunun bütününü (eksizyonel biyopsi) veya lenf nodunun bir kısmını (insizyonel biyopsi) çıkarabilir. İnce bir iğne ile (ince iğne aspirasyonu) patoloğun Hodgkin lenfomayı teşhis etmesini sağlayacak büyüklükte yeterli örnek genellikle alınamamaktadır.

NON-HODGKİN LENFOMALAR

Hodgkin dışı lenfomanın birçok türü vardır. NHL olan kişilerin çoğunda B hücreli NHL görülürken (yaklaşık %85), diğer NHL vakaları T hücreli veya NK hücreli lenfomalardır.

NHL iki ana başlıkta incelenir:

A-) Yavaş gelişen veya diğer adıyla düşük dereceli veya indolent
B-) Hızlı gelişen veya diğer adıyla yüksek dereceli veya agresif

A-) Yavaş Gelişen veya İndolent NHL

-Folliküler lenfoma – en sık görülen yavaş gelişen NHL türüdür
-Kronik lenfositik lösemi
-Kutanöz T hücreli lenfoma
-Lenfoplazmositik lenfoma
-Marjinal zon lenfoma
-Mukoza ile ilişkili lenfoid doku (MALT) lenfoması
-Küçük hücreli lenfositik lenfoma
-Waldenström makroglobulinemisi

B-) Hızlı Gelişen veya Agresif NHL

-Diffüz büyük B hücreli lenfoma – en sık görülen hızlı gelişen NHL türüdür
-AIDS ile ilişkili lenfoma
-Anaplastik büyük hücreli lenfoma
-Burkitt lenfoma
-Merkezi sinir sistemi (CNS) lenfoması
-Folliküler lenfoma
-Lenfoblastik lenfoma
-MALT lenfoması (transforme)
-Manto hücreli lenfoma (çoğu türleri)
-Periferik T hücreli lenfoma (çoğu türleri)

Her tür NHL için tedavi bulunmaktadır. Hızlı gelişen NHL hastalarının bazılarında şifa elde edilebilir. Yavaş gelişen NHL hastalarında tedavi ile hastalık yıllarca kontrol altında tutulabilir.